Apr 15 2021

การใช้ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยที่มีการจัดการ

สำหรับธุรกิจการใช้ผู้ให้บริการความปลอดภัยที่มีการจัดการจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มระดับความปลอดภัยบนเครือข่ายของคุณไปพร้อมกัน ในขณะที่คุณกำลังดำเนินธุรกิจประจำวันบริการรักษาความปลอดภัยกำลังทำให้แน่ใจว่าเครือข่ายของคุณปลอดภัยจากภัยคุกคามและที่สำคัญที่สุดคือคนที่ทำงานกับผู้ให้บริการจะได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับภัยคุกคามล่าสุดและสามารถ เพื่อให้คุณมีแนวทางในการจัดการกับพวกเขาในขณะที่พวกเขาเป็นที่รู้จัก

เกี่ยวกับความต้องการบริการรักษาความปลอดภัย

การใช้ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยที่มีการจัดการช่วยให้คุณใช้แนวทางเชิงรุกในการรักษาความปลอดภัยและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่มาพร้อมกับการดำเนินการดังกล่าว ตัวอย่างเช่นธุรกิจใด ๆ ที่มีอยู่อาจค่อนข้างแน่นอนว่าในบางครั้งพวกเขากำลังจะเกิดเหตุการณ์ที่พวกเขาต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเพื่อช่วยจัดการกับไวรัสการบุกรุกหรือเหตุการณ์อื่น ๆ หากคุณมีผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย

ที่มีการจัดการที่ทำงานร่วมกับธุรกิจของคุณคุณจะได้รับการป้องกันจากภัยคุกคามเหล่านี้และที่ดีที่สุดคือเครือข่ายของคุณจะได้รับการตรวจสอบสัญญาณของพวกเขาตลอดเวลา ข้อดีของการมีหนึ่งในผู้ให้บริการเหล่านี้คือการที่คุณไม่ต้องจ่ายค่าจ้างที่สูงมากเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ทำธุรกิจของคุณเอง บริการรักษาความปลอดภัยกับผู้ให้บริการคุณให้ผู้รับเหมาดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าคนที่เหมาะสมคือพนักงานและบุคคลเหล่านั้นจะได้รับเครื่องมือที่จำเป็น

ในบางกรณีสิ่งเดียวกันที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความปลอดภัย

ของเครือข่ายทำให้ประสิทธิภาพของเครือข่ายโดยรวมลดลง นี่เป็นเหตุผลที่ดีในการพิจารณาบริการรักษาความปลอดภัยที่มีการจัดการทำงานร่วมกับธุรกิจของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าเครือข่ายของคุณทันสมัยอยู่เสมอบางครั้งคุณจะได้รับประโยชน์ที่รวมถึงการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่คุณใช้ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งานด้วย บ่อยครั้งการปรับปรุงความปลอดภัยและการปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นไปด้วยกัน บริการรักษาความปลอดภัยที่มีการจัดการยังมีแนวโน้มที่จะลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายของคุณ เมื่อเครือข่ายของคุณบริการรักษาความปลอดภัยดีมากมีโอกาสน้อยที่คุณจะล้มเหลวในระดับที่คุณต้องติดตาม

การซ่อมแซมแพตช์และการปรับปรุงอื่น ๆ ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ธุรกิจที่ใช้เวลาในการปฏิบัติตามความต้องการด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสมบ่อยครั้งจะได้รับค่าบำรุงรักษาที่ลดลงอย่างมากในระยะยาว บริการรักษาความปลอดภัยและพนักงานของคุณกลับบ้านในวันนั้นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยที่มีการจัดการยังคงตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายของคุณปลอดภัย วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีโอกาสที่แฮ็กเกอร์จะเข้ามาในเครือข่ายของคุณเมื่อไม่มีใคร

 

WordPress Themes